biuro

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2019

Zgodnie z zobowiązaniem, umieszczamy zestawienie poniesionych kosztów w roku 2019 z podziałem na kategorie.

Zestawienie kosztów 2019

udostępnij ten post