biuro

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zobowiązaniem, wynikającym z umowy ramowej, umieszczamy zestawienie poniesionych kosztów w roku 2020 z podziałem na kategorie.

Zestawienie kosztów bieżących i aktywizacji za rok 2020

udostępnij ten post