Zestawienie poniesionych kosztów za rok 2016

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy krótkie zestawienie z podziałem na kategorie kosztów, które w roku 2016 zostały wydatkowane na funkcjonowanie LGD w ramach podziałania 19.4.

zestawienie 2016

udostępnij ten post