Zwyczajne Walne Zebranie Członków – 14.06.2018 r.

Wpis opublikowano: 30 maja 2018

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” 

Odbędzie się ono 14 czerwca 2018 r., godz. 14.45 
w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański 
 
II termin Zebrania ustala się na 14 czerwca 2018 r. na godz. 15.00,
w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Walne czerwiec 2018 – porządek obrad

 

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru