"Realizujemy podejście LEADER UE w 6 gminach powiatu gdańskiego."

Dowiedz się więcej...

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”

Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” sprawozdawcze na dzień 28 kwiecień 2015 r. godz. 16.30, w świetlicy wiejskiej, Lędowo ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina (II termin Zebrania ustala się na 28 kwiecień 2015 r. na godz. 16.45).

Aktualności:
Program LEADER

Relacja z wizyty studyjnej w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w dn. 10-12.04.2014. Zobacz zdjęcia!

Poznaj szczegóły
Aktualności:
Turystyka i rekreacja

Kącik przyrodniczy: zobacz piękne zdjęcia ptaków i przeczytaj o ich gniazdowaniu.

Poznaj szczegóły
Aktualności:
Marka Lokalna

Znamy już Laureatów III Edycji Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”!

Poznaj szczegóły
Kliknij w prawy górny róg obrazka, aby rozpocząć przeglądanie folderu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Partnerzy:

Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy”.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.