Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków. Przewidywany termin zakończenia oceny - maj 2016, po tym terminie nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisana umowa uprawnia do ogłaszania konkursów na działania PROW 2014-2020.

A tymczasem zapraszamy wszystkich do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju i innymi ważnymi dokumentami, dotyczącymi perspektywy finansowej 2014-2020 (zakładka LEADER 2014-2020). Prosimy o cierpliwość i śledzenie naszej strony www oraz Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach.

Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej!
Kliknij w prawy górny róg obrazka, aby rozpocząć przeglądanie folderu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Partnerzy:

Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

LEADER PROW 20014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.