aktywizacyjne

Lokalne Kryteria Wyboru 2021-2027 – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przekazuje Państwu projekt Lokalnych Kryteriów Wyboru 2021-2027, które zostały opracowane na podstawie przepisów prawa unijnego, krajowego, Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapisów LSR oraz doświadczenia LGD.

Lokalne Kryteria Wyboru będą stosowane w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Kryteria mogą ulec zmianie w przypadku zmian w Wytycznych, dotyczących wdrażania LSR.

Poniżej zamieszczamy projekt Kryteriów oraz Formularz uwag.

Lokalne Kryteria Wyboru PDF

Formularz Uwag Lokalne Kryteria Wyboru

Uwagi prosimy zgłaszać do 8 maja 2024 r.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE!!

udostępnij ten post