partnerow

Zmiana władz w LGD „Trzy Krajobrazy”

Szanowni Państwo,

Po 17 latach wspaniałej współpracy, ogromnego zaangażowania w tworzenie LGD jak i realizację kolejnych Lokalnych Strategii Rozwoju oraz wsparcia swoim doświadczeniem, Pani Emilia Grzyb zrezygnowała z funkcji Prezesa LGD.

Pragniemy serdecznie podziękować za tyle lat włożonego serca w LGD oraz nieocenionego wsparcia pracowników biura jak i społeczności lokalnej. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i zaangażowanie w życie społeczności.

Dziękujemy także ustępującym Członkom Zarządu: Pani Wiceprezes Halinie Wrocławskiej oraz Pani Danucie Czerwińskiej za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz działalności statutowej.

Na nowego Prezesa wybrano jednogłośnie Pana Łukasza Żarnę, który jest z nami od 2011 roku i od 4 lat pełni funkcję Członka Zarządu LGD. Wiceprezesem został Roman Grzyb – wieloletni Dyrektor Biura LGD, a nowymi Członkami Zarządu zostali Pan Grzegorz Cwaliński oraz Mariusz Czerwiński.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:
Łukasz Żarna – Prezes
Roman Grzyb – Wiceprezes
Jarosław Dutkowski – Członek Zarządu
Ewa Knut – Członek Zarządu
Mariusz Czerwiński – Członek Zarządu
Grzegorz Cwaliński – Członek Zarządu

Życzymy powodzenia o owocnej pracy Łukaszowi oraz całemu nowemu Zarządowi w realizacji zadań statutowych oraz we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, a także sprawnej realizacji projektów unijnych na terenie 6 gmin powiatu gdańskiego, na które pozyskaliśmy blisko 30 milionów złotych.

Wspólnie dążymy do rozwoju naszego obszaru!!!

udostępnij ten post