nabory

Ogłaszamy nabory wniosków!

Lokalna Grupa  Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-11-2018/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-12-2018/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 13/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru”

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-13-2018/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-14-2018/

udostępnij ten post