Spotkania konsultacyjne etap II zakończone

Szanowni Państwo, LGD „Trzy Krajobrazy” w grudniu 2022 r., zakończyło spotkania konsultacyjne II etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Na spotkaniach przedstawiono zarys celów i przedsięwzięć, a także wskaźników rezultatu i produktu. Projekt celów został skonstruowany na podstawie stworzonej analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD, która została wcześniej skonsultowana ze społecznością lokalną, w tym poprzez ankiety, spotkania konsultacyjne, indywidualne spotkania branżowe. W dalszych etapach, na podstawie stworzonej […]

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, harcerzy, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej […]

Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym także analizy SWOT. Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl, a także na Facebooku, została zamieszczona analiza wraz z formularzem uwag, za pomocą którego mieszkańcy obszaru mogli zgłaszać wątpliwości. Przeprowadzono także badanie potrzeb […]

Spotkania konsultacyjne I etapu tworzenia LSR

Szanowni Państwo, w dniach 27-29.06.2022 odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele mieszkańców wszystkich 6 gmin naszego obszaru. Obecni byli Wójt gminy Trąbki Wielkie, Zastępca Wójta gminy Cedry Wielkie, sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, beneficjenci programu 2014-2020. Na spotkaniach został przedstawiony projekt analizy SWOT, a także potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru. Sporządzone wnioski […]

Konsultacje społeczne: Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także Analiza SWOT

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wspólnej budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Poniżej udostępniamy Analizę potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, a także analizę SWOT. Za pomocą formularza uwag mogą Państwo zgłaszać swoje zastrzeżenia do sporządzonego projektu. Prosimy o rzetelne uzasadnianie proponowanych zmian. Analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru oraz analiza SWOT Formularz uwag

Spotkanie konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny! Informacja o spotkaniach konsultacyjnych Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby […]