UWAGA!!!

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów została zakończona z powodu wyczerpania środków finansowych. Nie przewiduje się naborów wniosków w tym programie. LGD jest na etapie przygotowywania się do realizacji następnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która nastąpi najwcześniej w drugiej połowie roku 2024. Poniżej zamieszczamy dokument – LSR, z którym mogą Państwo się zapoznać i zaplanować działania na kolejne lata. Zachęcamy do lektury! Lokalna Strategia […]

LSR złożony w ramach konkursu

Szanowni Państwo, W dniu 23 maja 2023 Walne Zebranie Członków LGD zatwierdziło projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z załącznikami. W dniu 06-06-2023 LSR wraz z niezbędną dokumentacją został złożony w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom obszaru, za czynny udział w prowadzonych konsultacjach w ramach etapów tworzenia LSR i zachęcamy do zaangażowania w realizację strategii. Będziemy na bieżąco Państwa informować […]

Ostatni etap konsultacji projektu LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do ostatniego etapu konsultacji społecznych, przygotowanego na podstawie badań społecznych i danych zastanych, projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W dokumencie zostały ujęte potrzeby społeczności, wyrażone w badaniach ankietowych oraz w bezpośrednio przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych. Zapraszamy do lektury: Projekt LSR Formularz Uwag W dniu 04-05-2023 konsultacje zostały zakończone.

Spotkania konsultacyjne etap II zakończone

Szanowni Państwo, LGD „Trzy Krajobrazy” w grudniu 2022 r., zakończyło spotkania konsultacyjne II etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Na spotkaniach przedstawiono zarys celów i przedsięwzięć, a także wskaźników rezultatu i produktu. Projekt celów został skonstruowany na podstawie stworzonej analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD, która została wcześniej skonsultowana ze społecznością lokalną, w tym poprzez ankiety, spotkania konsultacyjne, indywidualne spotkania branżowe. W dalszych etapach, na podstawie stworzonej analizy […]

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, harcerzy, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej […]

Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym także analizy SWOT. Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl, a także na Facebooku, została zamieszczona analiza wraz z formularzem uwag, za pomocą którego mieszkańcy obszaru mogli zgłaszać wątpliwości. Przeprowadzono także badanie potrzeb […]