Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym także analizy SWOT. Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl, a także na Facebooku, została zamieszczona analiza wraz z formularzem uwag, za pomocą którego mieszkańcy obszaru mogli zgłaszać wątpliwości. Przeprowadzono także badanie potrzeb […]

Spotkania konsultacyjne I etapu tworzenia LSR

Szanowni Państwo, w dniach 27-29.06.2022 odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele mieszkańców wszystkich 6 gmin naszego obszaru. Obecni byli Wójt gminy Trąbki Wielkie, Zastępca Wójta gminy Cedry Wielkie, sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, beneficjenci programu 2014-2020. Na spotkaniach został przedstawiony projekt analizy SWOT, a także potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru. Sporządzone wnioski […]

Konsultacje społeczne: Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także Analiza SWOT

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wspólnej budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Poniżej udostępniamy Analizę potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, a także analizę SWOT. Za pomocą formularza uwag mogą Państwo zgłaszać swoje zastrzeżenia do sporządzonego projektu. Prosimy o rzetelne uzasadnianie proponowanych zmian. Analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru oraz analiza SWOT Formularz uwag

Spotkanie konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny! Informacja o spotkaniach konsultacyjnych Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby […]

Umowa na wsparcie przygotowawcze przyszłej LSR już podpisana!

W dniu 31-05-2022 Pani Prezes Emilia Grzyb oraz Wiceprezes Halina Wrocławska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim, w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę, dotyczącą realizacji wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014-2020. Umowa otwiera bramę do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, czyli w nowym okresie programowania. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań w tym kierunku, szczególnie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych poszczególnych zagadnień przyszłej LSR. W zakładce „Razem […]

LGD „Trzy Krajobrazy” w trakcie przygotowywania wniosku na wsparcie przygotowawcze 2021-2027

LGD „Trzy Krajobrazy” planuje złożyć wniosek o wsparcie przygotowawcze, które ma na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, skierowanej do lokalnej społeczności.W najbliższym czasie przystąpimy do spotkań i konsultacji z mieszkańcami naszego obszaru. Aby przystąpić do spotkań musimy przygotować: 1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR. 2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań. Proszę śledzić naszą stronę oraz zachęcamy do czynnego udziału w naszych konsultacjach.