aktywizacyjne

LSR złożony w ramach konkursu

Szanowni Państwo,

W dniu 23 maja 2023 Walne Zebranie Członków LGD zatwierdziło projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z załącznikami. W dniu 06-06-2023 LSR wraz z niezbędną dokumentacją został złożony w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom obszaru, za czynny udział w prowadzonych konsultacjach w ramach etapów tworzenia LSR i zachęcamy do zaangażowania w realizację strategii. Będziemy na bieżąco Państwa informować o wynikach konkursu na LSR i planach na przyszłość. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

udostępnij ten post