logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Rozwój działalności gospodarczej– dokumenty i formularze

Akty prawne

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznesplan

Oświadczenie

Wzór umowy

Wniosek o płatność

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD

Wzór protestu

udostępnij ten post