logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Biuro

UWAGA!!!

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów została zakończona z powodu wyczerpania środków finansowych. Nie przewiduje się naborów wniosków w tym programie. LGD jest na etapie przygotowywania się

Czytaj więcej