logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Biuro

Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy

Czytaj więcej