logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2020 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Czytaj więcej