logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Biuro

Ogłoszenie o naborze 26/2023

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Czytaj więcej