logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Informacje i dokumenty związane ze wsparciem finansowym UE na lata 2021-2027 z LGD "Trzy Krajobrazy"

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY KRAJOBRAZY”
POZYSKAŁA NOWE ŚRODKI FINANSOWE NA DOTACJE UNIJNE

Z dotacji unijnych mogą skorzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminy z obszaru działania Lokalnej Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”  t.j.gmin: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Cedry Wielkie i Kolbudy.

W ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia m.in. związane z długofalowymi działaniami edukacyjnymi w obiektach publicznych, rozwojem turystyki i rekreacji, tworzeniem produktów turystycznych, tworzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej, 

Łączny budżet do rozdysponowania wynosi 5 705 207,77 euro.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD: 58 306 33 55

udostępnij ten post