logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Dokumenty i formularze wniosków dla jednostek sektora finansów publicznych

Akty prawne

Wniosek o przyznanie pomocy

Wzór umowy

Wniosek o płatność

Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD

Wzór protestu

udostępnij ten post