Seminarium „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Trzy Krajobrazy”

Wpis opublikowano: 23 listopada 2015

27 listopada na seminarium zorganizowanym przez LGD „Trzy Krajobrazy” został przedstawiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Seminarium było kolejnym wydarzeniem, związanym z procesem konsultacji społecznych. LSR zaopiniowany został przez eksperta zewnętrznego, Pana dr L. Leśniaka, który na bieżąco konsultował tak przedstawiony dokument jak i pozostałe załączniki do wniosku o wybór LGD „Trzy Krajobrazy” do realizacji programu Leader. W trakcie seminarium Członkowie zgłaszali swoje uwagi i wątpliwości co do przyszłej realizacji strategii. Serdecznie dziękujemy Członkom LGD za tak liczny i aktywny udział w spotkaniu. Jest to niezwykle ważne w procesie zarówno tworzenia jak i przyszłej realizacji strategii z udziałem lokalnej społeczności!

seminarium-02seminarium-03seminarium-04

Zaproszenie na wydarzenie:

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia LGD na seminarium poświęcone projektowi Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy” dnia 27 listopada 2015, w hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim. Pragniemy przedstawić projekt Lokalnej Strategii oraz związanych ze strategią dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 listopada e-mailem biuro@trzykrajobrazy.pl lub telefonicznie 666 350 070.

Ramowy program seminarium „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”
27 listopad 2015 r. Hotel Chopin, Pruszcz Gdański

15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników
15.30 – 15.40 Przywitanie gości – Prezes LGD
15.40 – 17.00 Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z załącznikami – Dyrektor Biura LGD Roman Grzyb
17.00 – 17.15 Przerwa kawowa
17.15 – 18.30 Opinia eksperta w sprawie LSR na lata 2014-2020 – dr Leszek Leśniak
18.30 poczęstunek
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru