17 marca, 2023

Walne Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 22 marca 2023 r., godz. 15.45 – I termin,

Czytaj więcej »