aktywizacyjne

W oczekiwaniu na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków. Przewidywany termin zakończenia oceny – maj 2016, po tym terminie nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisana umowa uprawnia do ogłaszania konkursów na działania PROW 2014-2020.

A tymczasem zapraszamy wszystkich do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju i innymi ważnymi dokumentami, dotyczącymi perspektywy finansowej 2014-2020 (zakładka LEADER 2014-2020). Prosimy o cierpliwość i śledzenie naszej strony www oraz Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach.

udostępnij ten post