rada

XVII Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD oraz z Biurem LGD, zwołuje XVII Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się 28.06.2023 r. o godz. 10.00, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naboru 25/2023 –  Tworzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

oraz naboru 26/2023 – rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.

Porządek obrad

udostępnij ten post