Archiwum z miesiąca: Listopad 2016

25 listopada 2016

II Posiedzenie Rady

Zarząd LGD informuje, że dnia 21.11.2016 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się
II posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach I naboru skierowanego do Jednostek Sektora Finansów Publicznych trwającym od 16.10 – 31.10.2016 r. na dwa konkursy:

3K/N1T1/10/2016 Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych.

3K/N1T2/10/2016 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru.

W załączeniu znajdują się listy operacji wybranych do finansowania i protokół z II posiedzenia Rady LGD „Trzy Krajobrazy”.” Czytaj dalej…

Kategoria: LEADER 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru