Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Wpis opublikowano: 2 czerwca 2017

Unia EuropejskaProgram LEADERLokalna Grupa Działania Trzy KrajobrazyDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych ( dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy po 50 roku życia ),  uwzględniając zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

W ramach spotkania przygotowaliśmy dla Państwa dodatkową atrakcję w postaci wycieczki  do starej Papierni w Łapinie oraz do pięknego Kościoła z XIV w. w Pręgowie

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych ( w tym Koła Gospodyń wiejskich)

Termin spotkania: 22 czerwca 2017 r.
Miejsce spotkania: Ośrodek Wypoczynkowy Roma w Łapinie

Dojazd na miejsce spotkania zapewnia LGD
Zbiórka uczestników na parkingu Hotelu Chopin

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres kontakt@trzykrajobrazy.pl
podając imię i nazwisko oraz nazwę organizacji lub bezpośrednio w biurze LGD
do dnia 19 czerwca 2017 r.

Prowadzący spotkanie: Pan Roman Grzyb

Lp. Godz. Temat: Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem oraz omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru
1. 8.30-9.00 Zbiórka uczestników spotkania na parkingu Hotelu Chopin
2. 9.00-9.15 Rejestracja uczestników – wyjazd
3. 9.15-10.00 Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego Roma
4. 10.00-11.30 Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem aplikacyjnym
5. 11.30-11.45 Przerwa kawowa
6. 11.45-13.15 Omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działania w zakresie operacji w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych, uwzględniając zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu
7. 13.15 – 14.00 Obiad
8. 14.00-16.00 Powrót ze zwiedzaniem Starej Papierni w Łapinie oraz Kościoła z XIV w. w Pręgowie
9. 16.00 Powrót na parking Hotelu Chopin oraz pożegnanie uczestników spotkania

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru