Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Wpis opublikowano: 9 maja 2017

Unia EuropejskaProgram LEADERLokalna Grupa Działania Trzy KrajobrazyDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Spotkanie kierowane jest do Parafii i Związków Wyznaniowych zdecydowanych do skorzystania z pomocy.

Termin spotkania: 22 maj 2017 r.
Biuro LGD „ Trzy Krajobrazy”
Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres kontakt@trzykrajobrazy.pl
podając imię i nazwisko
lub bezpośrednio w biurze LGD
do dnia 19 maja 2017 r.

Prowadzący spotkanie: Pan Roman Grzyb

lp. Godz. Temat: Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem oraz omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru
1. 9.30 – 9.45 Rejestracja
2. 9.45- 10.00 Przywitanie uczestników
3. 10.00 – 11.00 Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem
4. 11.00 – 11.45 Pytania i odpowiedzi
5. 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
6. 12.00 – 13.00 Omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru
9. 13.00 – 14.00 Pytania i odpowiedzi

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru