Działania aktywizacyjne LGD

Działania aktywizacyjne LGD

Miliony na obszarze

Rozwijające się firmy, miejsca wypoczynku i rekreacji, imprezy dla mieszkańców, to tylko niektóre działania zrealizowane z „milionów”, jakie zostały rozdysponowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” na obszarze sześciu gmin

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD

W trakcie spotkania chcemy przedstawić dotychczasową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, a także określić plany na przyszłość. Będzie do doskonała okazja do włączenia się w działania LGD i zaangażowania w rozwój naszego obszaru. Spotkanie

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent:Lokalna Grupa

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Generator wniosków o przyznanie pomocy

W ostatnim czasie dostaliśmy informacje,  że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W związku z tym, przekazujemy

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona

Szanowni Państwo, Zarząd LGD Trzy Krajobrazy informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 Komisja Oceniająca, a w dniu 28 kwietnia Zarząd Województwa, zatwierdzili do realizacji listę LSR w województwie Pomorskim. Nasza strategia została

Czytaj więcej »